Katedra Biologii Środowiska

Współpraca Katedry Biologii Środowiska z krajowymi ośrodkami naukowymi

  1. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
  2. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  3. Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy