Katedra Biologii Środowiska

Współpraca Katedry Biologii Środowiska z ośrodkami naukowymi

Wspólpraca krajowa:

  1. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
  2. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  3. Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy
  4. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Zoologii i Genetyki

Współpraca międzynarodowa:

  1. Helmholtz-Centre for Environmental Research - UFZ: Helmholtz-Zentrum fur Umweltforschung UFZ Leipzig, Germany