Katedra Biologii Środowiska

Władze Katedry Biologii Środowiska

Kierownik Katedry Biologii Środowiska
dr Lucyna Twerd
tel. 52 34 19 000 wew. 132
e-mail: l.twerd@ukw.edu.pl