Katedra Biologii Środowiska

Studiuj z pasją nauki o życiu! Studiuj z pasją nauki o życiu!

Studiuj z pasją nauki o życiu!

Serdecznie witamy na stronie Katedry Biologii Środowiska.

o jednostce

Katedra Biologii Środowiska działa w ramach Wydziału Nauk Biologicznych od października 2019 roku.  Została utworzona w wyniku zmian administracyjnych na UKW przez połączenie dotychczas funkcjonujących: Katedry Ekologii, Katedry Mykologii i Mykoryzy i Zakładu Botaniki.

Kontakt

Kierownik Katedry
dr Lucyna Twerd
tel. 52 34 19 000 wew. 132
e-mail: l.twerd@ukw.edu.pl

mgr Barbara Kilińska
tel. (52) 34 19 025 
e-mail: b.kilinska@ukw.edu.pl