Katedra Biologii Środowiska

Publikacje

2022

Sobieraj-Betlińska A., Twerd L. 2022. Materiały do poznania różnorodności dziko żyjących pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) Ogrodu Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Fragmenta Naturae, 55: 89-101.

Olszewski P., Marcin K. Dyderski M. K., Dylewski Ł., Bogusch P., Schmid-Egger Ch., Ljubomirov T., Zimmermann D., Le Divelec R., Wiśniowski B., Twerd L., Pawlikowski T., Mei M., Florina Popa A., Szczypek J., Sparks T., Puchałka R. 2022. European beewolf (Philanthus triangulum) will expand its geographic range as a result of climate Warming. Regional Environmental Change, 22: 129. DOI: 10.1007/s10113-022-01987-z

Sobieraj-Betlińska A. 2022. Zagrożone i rzadziej spotykane gatunki dziko żyjących pszczół (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes) wybranych siedlisk krajobrazu rolniczego niedaleko Bydgoszczy (północna Polska). Fragmenta Naturae, 55: 30-60.

Sobieraj-Betlińska A. 2022. Zadrzewienia śródpolne i łąki rajgrasowe krajobrazu rolniczego jako siedliska dziko żyjących pszczół (Apiformes). Przegląd Przyrodniczy, 33(2): 94-125.

Sobieraj-Betlińska A., Twerd L. 2022. Materiały do znajomości dziko żyjących pszczół (Hymenoptera, Aculeata, Apiformes) Parku Krajobrazowego „Nadgoplański Park Tysiąclecia” w województwie kujawsko-pomorskim. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 41(4): 43-74.

Twerd L., Sobieraj-Betlińska A., Kilińska B., Waldon-Rudzionek B., Hoffmann R., Banaszak J. 2022. Unexpectedly, creation of temporary water bodies has increased the availability of food and nesting sites for bees (Apiformes). Forests, 13(9), 1410. DOI: 10.3390/f13091410

Sobieraj-Betlińska A. 2022. Nowe dane o występowaniu obrostki Dasypoda morawitzi Radchenko, 2016 (Hymenoptera, Anthophila, Melittidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Naturalia – rocznik przyrodniczy Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody, 8: 5-8.

Kulczyk-Skrzeszewska M., Kieliszewska-Rokicka B. 2022. Infuence of drought and salt stress on the growth of young Populus nigra 'Italica' plants and associated mycorrhizal fungi and non-mycorrhizal fungal endophytes. New Forests, 53(4): 679-694. DOI: 10.1007/s11056-021-09879-6

Sobieraj-Betlińska A., Szefer P., Twerd L. 2022. Linear woodlots increase wild bee abundance by providing additional food sources in an agricultural landscapes. Agricultural and Forest Entomology, 1-15. DOI: 10.1111/afe.12529

Jermakowicz E., Jabłońska U., Burzyńska J., Wróbel K., Charubin B., Kozikowski D., Mierzyńska K., Chmielewska S., Sobieraj-Betlińska A., Cwalina U., Pliszko A., Kostro-Ambroziak A. Eden city: struktura „łąk kwietnych” a ich potencjał we wspieraniu różnorodności pszczół. [w:] Szerszunowicz, A., Wroblewska A. (red.). I Międzynarodowe Forum Dyskusyjne 2021. Nauka w praktyce: ochrona przyrody w środowisku miejskim. Białystok, 59-61.

Jermakowicz E., Jabłońska U., Burzyńska J., Wróbel K., Charubin B., Kozikowski D., Mierzyńska K., Chmielewska S., Sobieraj-Betlińska A., Cwalina U., Pliszko A., Kostro-Ambroziak A. Eden City: The Structure of ‘Urban Flower Meadows’ and their Potential for Supporting Bee Diversity. [in:] Szerszunowicz, A., Wroblewska A. (eds.). 1 st International Discussion Forum 2021 Science in practice: Wildlife conservation in urban environment. Białystok, 62-64.

Waldon-Rudzionek B., Hoffmann R., Frymark-Szymkowiak A., Matela M. 2022. Regeneration processes of forest stands of the Tuchola forest (Rytel forest district, Poland) after hurricane winds in 2017 - preliminary research results. [W]: IALE 2022: European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts / eds. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, Warsaw: 123. DOI: 10.7163/Konf.0004

Waldon-Rudzionek B., Rudzionek B. 2022. Nowe dla Polski stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium. Przegląd Przyrodniczy, 33(2): 126-132.

Seniczak A., Seniczak S., Iturrondobeitia J.C., Gwiazdowicz D.J., Waldon-Rudzionek B., Flatberg K.I., Bolger T. 2022. Mites (Oribatida and Mesostigmata) and vegetation as complementary bioindicators in peatlands. Science of the Total Environment, 851(2): 158335. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.158335

Frymark-Szymkowiak A., Tyburska-Woś J., Kulczyk-Skrzeszewska M., Rosa-Jabłońska A. 2022. Sezonowa zmienność kolonizacji mykoryzowej topoli białej (Populus alba L.) na stanowiskach łęgowych Doliny Dolnej Wisły. [W]: Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji 10-lecia Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, 24-28 września 2022 r. / red.  Pawłowska J., Havrysh P., Lembicz M., Biedunkiewicz A., Urbaniak M. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 68.

Rakosy D., Motivans E., Ştefan V., Nowak A., Świerszcz S., Feldmann R.,  Kühn E., Geppert C., Venkataraman N., Sobieraj-Betlińska A., et al. 2022. Intensive grazing alters the diversity, composition and structure of plant-pollinator interaction networks in Central European grasslands. PLoS ONE 17(3): e0263576. DOI: 10.1371/journal.pone.0263576

Frymark-Szymkowiak A., Karliński L. 2022. Impacts of hydrological conditions on the activities of soil enzymes in temperate floodplain forest sites. Soil Research. DOI: 10.1071/SR21156

2021

Kilińska B. 2021. Różnorodność gatunkowa grzybów wielkoowocnikowych w ogrodach botanicznych Bydgoszczy. [w:] Waldon-Rudzionek B. (red.). Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych. 50 Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z Ogólnopolską Konferencją Naukową. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz: 164-165.

Sobieraj-Betlińska A., Twerd L. 2021. Dziko żyjące pszczoły (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes) ogrodów botanicznych w Bydgoszczy. [w:] Waldon-Rudzionek B. (red.). Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych. 50 Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z Ogólnopolską Konferencją Naukową. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz: 166-167.

Wachowiak-Świtała E., Hoffmann R., Krasicka-Korczyńska E. 2021. Projekt ochrony czynnej cennych gatunków roślin muraw kserotermicznych w dolinie Noteci jako element zachowania bioróżnorodności. [w:] Waldon-Rudzionek B. (red.). Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych. 50 Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z Ogólnopolską Konferencją Naukową. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz: 116-117.

Waldon-Rudzionek B. 2021.90 lat działalności bydgoskiego "Botanika", obecnie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W: Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych. 50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z Ogólnopolską Konferencją Naukową. B.Waldon-Rudzionek (Red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.Bydgoszcz, 17-18 czerwca 2021: 27–36.

Waldon-Rudzionek B. (Red.). 2021. Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych. 50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z Ogólnopolską Konferencją Naukową. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.Bydgoszcz, 17-18 czerwca 2021: 1–179.

Kulczyk‑Skrzeszewska M., Kieliszewska‑Rokicka B. 2021. Influence of drought and salt stress on the growth of young Populus nigra ‘Italica’ plants and associated mycorrhizal fungi and non-mycorrhizal fungal endophytes. New Forests. DOI: 10.1007/s11056-021-09879-6

Sobieraj-Betlińska A., Banaszak J. 2021. Mid-field woodlots: are they attractive habitats for wild bees (Apiformes) in the agricultural landscape? [in:] Conference booklet. Ento’21. The Royal Entomological Society: 21.

Szefer P., Twerd L., Sobieraj-Betlińska A., Olszewski P. 2021. The conservation value of Aculeata communities in sand quarries changes during ecological succession. [in:] The National Science Meeting Ento’21. The Royal Entomological Society: 22.

Twerd L., Szefer P., Sobieraj-Betlińska A., Olszewski P. 2021. The conservation value of Aculeata communities in sand quarries changes during ecological succession. Global Ecology and Conservation, Vol. 28, art. no e01693. DOI: 10.1016/j.gecco.2021.e01693

Twerd L., Sobieraj-Betlińska A., Szefer P. 2021. Roads, railways, and power lines: Are they crucial for bees in urban woodlands? Urban Forestry and Urban Greening, Vol. 61, art. no 127120. DOI: 10.1016/j.ufug.2021.127120

Twerd L., Banaszak-Cibicka W., Sobieraj-Betlińska A., Waldon-Rudzionek B., Hoffmann R. 2021. Contributions of phenological groups of wild bees as an indicator of food availability in urban wastelands. Ecological Indicators, Vol. 126, art. no 107616 DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107616

Sobieraj-Betlińska A. 2021. Megachile genalis (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) – nowe stanowisko rzadkiej pszczoły w Polsce. Fragmenta Naturae, 54: 8-17. DOI: 10.5281/zenodo.4624090

Twerd L., Sobieraj-Betlińska A., Kilińska B., Banaszak J. 2021. Water infiltration trenches and basins as new habitats for wild bees (Apiformes) in urban ecosystems. [in:] Book of abstracts. The 3rd World Conference of the Society for Urban Ecology 2020/21. Cities as Social-Ecological Systems. Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań: 233.

Sobieraj-Betlińska A., Twerd L. 2021. The role of cultivated green areas and wastelands in river valleys for the protection of bee resources in urban environments. [in:] Book of abstracts. The 3rd World Conference of the Society for Urban Ecology 2020/21. Cities as Social-Ecological Systems. Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań: 232.

2020

Twerd L. 2020. First record of Andrena chrysopus Perez, 1903 (Hymenoptera: Apiformes: Andrenidae) in Poland. Fragmenta Faunistica, 63(2): 119-124.

Wendzonka J., Celary W., Klejdysz T., Krzysztofiak A., Pawlikowski T., Posłowska J., Rutkowski T., Twerd L., Żurawlew P. 2020. Dasypoda morawitzi Radchenko 2016 (Hymenoptera, Anthophila) a new species in the Polish fauna. Ampulex. Journal for Hymenoptera Aculeata Research, 11: 5-8.

Twerd L., Sobieraj-Betlińska A. 2020. Wild bee (Apiformes) communities in contrasting habitats within agricultural and wooded landscapes: implications for conservation management. Agricultural and Forest Entomology, 22(4): 358-372. DOI: 10.1111/afe.12391

Pacek S., Seniczak A., Graczyk R., Chachaj B., Waldon-Rudzionek B. 2020. The effect of grazing by geese, goats, and fallow deer on soil mites (Acari). Turkish Journal of Zoology, 44(3): 254-265. DOI: 10.3906/zoo-1910-22

Sobieraj-Betlińska A. 2020. Nowe stanowiska Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy, 31(4): 81-82.

Wachowiak-Świtała E., Świtała P., Bykowska M. 2020. Świat zwierząt. [w:] Łaniecki S. (red.) Na pograniczu Krajny i Pałuk. Dzieje powiatu nakielskiego. Wyd. Adam Marszałek, Toruń: 566-574.

2019

Twerd L., Sobieraj-Betlińska A., Banaszak J. 2019. Complementary use of various types of anthropogenic habitats by Scolia hirta (Hymenoptera: Scoliidae) and Scolia sexmaculata. Environmental Entomology, 48(6): 1499-1510. DOI: 10.1093/ee/nvz132

Banaszak J., Banaszak-Cibicka W., Twerd L. 2019. Possible expansion of the range of Xylocopa violacea L. (Hymenoptera, Apiformes, Apidae) in Europe. Turkish Journal of Zoology, 43(6): 650-656. DOI: 10.3906/zoo-1812-6

Sobieraj-Betlińska A., Twerd L., Banaszak J. 2019. Rola siedlisk antropogenicznych jako miejsc występowania oraz dyspersji Scolia hirta (Schrank, 1781) i Scolia sexmaculata (O.F. Müller, 1766). W: 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Ochrona Owadów w Polsce" nt. "Entomofauna środowisk wilgotnych i wodnych - różnorodność, ochrona i kierunki badań / red. M. Bunalski, P. Sienkiewicz. Poznań, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, 23-24.

Twerd L., Banaszak-Cibicka W. 2019. Wastelands: their attractiveness and importance for preserving the diversity of wild bees in urban areas. Journal of Insect Conservation, 23(3): 573-588. DOI: 10.1007/s10841-019-00148-8

Twerd L., Banaszak-Cibicka W., Sandurska E. 2019. What features of sand quarries affect their attractiveness for bees? Acta Oecologica, 96: 56-64. DOI: 10.1016/j.actao.2019.03.005

Sobieraj-Betlińska A., Twerd L. 2019. Zróżnicowanie gatunkowe i preferencje siedliskowe pszczół dziko żyjących (Hymenoptera: Aculeata: Apiformes) Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim i jego okolic. Warsztaty Entomologiczne "Niesamowity świat owadów", red. Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS [i in.], Olejnica, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, s. 4.

Sobieraj-Betlińska A., Banaszak J. 2019. Pszczoły (Hymenoptera: Aculeata: Apiformes) parku i jego najbliższych okolic. W: Przyroda parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Monografia przyrodnicza / red. H. Ratyńska. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 151-189.

Kilińska B. 2019. Nowe stwierdzenie smukwy białoplamej na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Przegląd Przyrodniczy, 30(1): 90-92.

Stokłosa N., Frymark Szymkowiak A., Ciesielska J., Rybczyńska I., Kieliszewska-Rokicka B. 2019. Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) kompleksów leśnych. Przyroda parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Monografia przyrodnicza / red. H. Ratyńska. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 124-140.

Waldon-Rudzionek B. 2019. Szata roślinna wybranych fragmentów dolin Noteci i Kanału Bydgoskiego jako efekt zróżnicowania warunków siedliskowych i gospodarki człowieka. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 440.

Seniczak A., Seniczak S., Graczyk R., Waldon-Rudzionek B., Nowicka A., Pacek S. 2019. Seasonal Dynamics of Oribatid Mites (Acari, Oribatida) in a Bog in Poland. Wetlands, 39(4): 1-12. DOI: 10.1007/s13157-019-01125-2

Faleńczyk-Koziróg K., Skubała P., Habel M., Waldon-Rudzionek B., Szatten D. 2019. River islands as habitats for soil mites (Acari). River Research and Applications, 35(6): 736-748. DOI: 10.1002/rra.3446

Waldon-Rudzionek B., Rudzionek B. 2019. Obserwacje gwiazdosza czarnogłowego Geastrum melanocephalum i grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium w okolicach Bydgoszczy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 71(1): 65-70.

Ratyńska H., Waldon-Rudzionek B., Hoffmann R., Wachowiak-Świtała E. 2019. Szata roślinna. W: H. Ratyńska (red.). Przyroda parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Monografia przyrodnicza. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 25-116.

Ratyńska H. (red.). 2019. Przyroda parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Monografia przyrodnicza. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 255.

2018

Banaszak J., Twerd L., Ratyńska H., Banaszak-Cibicka W., Zyś T. 2018. Andrena florea FABRICIUS, 1793 (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes): a rare bee species in Poland, related to the expansion of the alien plant Bryonia dioica JACQ. (Cucurbitaceae). Polish Journal of Entomology, 87(3): 199-215. DOI: 10.2478/pjen-2018-0015

Banaszak-Cibicka W., Twerd L., Fliszkiewicz M., Giejdasz K., Langowska A. 2018. City parks vs. natural areas - is it possible to preserve a natural level of bee richness and abundance in a city park? Urban Ecosystems, 21(4): 599-613. DOI: 10.1007/s11252-018-0756-8

Banaszak J., Twerd L. 2018. Importance of thermophilous habitats for protection of wild bees (Apiformes). Community Ecology, 19(3): 239-247. DOI: 10.1556/168.2018.19.3.5

Twerd L., Banaszak J. 2018. New data on the distribution of Parnopes grandior (PALLAS, 1771) (Hymenoptera : Chrysididae) in northern Poland: habitat conditions propitious to this rare cuckoo-wasp species. Polish Journal of Entomology, 87(1): 57-63. DOI: 10.2478/pjen-2018-0004

Sobieraj-Betlińska A., Banaszak J. 2018. Owady zapylające (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim i jego najbliższych okolic. W: BioOpen: IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu, księga abstraktów/red. P. Wigner, A. Dziedzic, A. Krokosz. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 63.

Sobieraj-Betlińska A. 2018. Poskrzypka czternastokropkowa Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763) w Parku Krajobrazowym Nadgoplański Park Tysiąclecia w województwie kujawsko-pomorskim. Fragmenta Naturae, 51: 62-68.

Sobieraj-Betlińska A., Banaszak J. 2018. Refugia of agricultural landscape as environments for endangered and rare species of wild bees (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) in Poland. ENTO 18 - The Good, the Bad and the Ugly: Conference Booklet, Ormskirk: Edge Hill University, s. 59.

Kilińska B. 2018. Pierwsze stwierdzenie Pocota personata (Harris, 1780) (Diptera: Syrphidae) na Pojezierzu Pomorskim. Fragmenta Naturae, 51: 90-94.

Tyburska-Woś J., Nowak K., Kieliszewska-Rokicka B. 2018. Influence of leaf damage by the horse chestnut leafminer (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) on mycorrhiza of Aesculus hippocastanum L., Mycorrhiza, 29(1): 61-67. DOI: 10.1007/s00572-018-0862-8

Frymark-Szymkowiak A., Kieliszewska-Rokicka B. 2018. Mycorrhizas of white poplar (Populus alba L.) in riparian forests with diverse hydrological conditions. 3rd Conference on Ecology of Soil Microorganisms / red. K. Kettunen, O. Kiikkilä. Helsinki: Natural Resources Institute Finland (Luke), s. 172.

Stokłosa N. 2018. Nowe stanowisko berłóweczki zimowej Tulostoma brumale Pers. oraz frędzelkowanej T. fimbriatum Fr. w rezerwacie "Skarpy Ślesińskie". Przegląd Przyrodniczy, 29(3): 84-88.

Stokłosa N., Kieliszewska-Rokicka B. 2018. Grzyby wielkoowocnikowe w środowisku miejskim Bydgoszczy. 8. Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych. 4. Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Zeszyt abstraktów. Toruń: Drukarnia Cyfrowa UMK, s. 24. 

Kulczyk-Skrzeszewska M., Kieliszeska-Rokicka B., Bojarczuk K. 2018. Inoculation of Populus nigra "Italica" and P. x canescens microplants with mycorrhizal fungi increase their tolerance to salt stress.  Biotechnologia, 99(3): 257. 

Waldon-Rudzionek B., Ratyńska H., Kowalski H. 2018. Osobliwości przyrody regionu kujawsko-pomorskiego. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 167. 

Ałtyn I., Waldon-Rudzionek B., Twarużek M. 2018. Mycotoxins and moulds in Silybum marianum L. Gaertn plants: 74. W: 40th Mycotoxin Workshop: conference abstracts. Society for Mycotoxin Research. Munich: Gesellschaft für Myktoxinforschung, s. 74.

Czortek P., Kapfer J., Delimat A., Eycott A. E., Grytness J.-A., Orczewska A., Ratyńska H., Zięba A., Jaroszewicz B. 2018. Plant species composition shifts in the Tatra Mts as a response to environmental change: a resurvey study after 90 years. Folia Geobotanica, 53(3): 333-348. DOI: 10.1007/s12224-018-9312-9 

Czortek P., Ratyńska H., Dyderski M. K., Jagodziński A. M., Orczewska A., Jaroszewicz B. 2018. Cessation of livestock grazing and windthrow drive a shift in plant species composition in the Western Tatra Mts. Tuexenia, 38: 177-196. DOI: 10.14471/2018.38.008 

2017

Twerd L., Krzyżyński M., Waldon-Rudzionek B., Olszewski P. 2017. Can soda ash dumping grounds provide replacement habitats for digger wasps (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes)? PLoS ONE, 12(4): e0175664. DOI: 10.1371/journal.pone.0175664

Twerd L., Banaszak J. 2017. Monitoring dzikich pszczół w nieużytkach poprzemysłowych na Kujawach. Inżynieria Ekologiczna, 18(2): 180-188. DOI: 10.12912/23920629/68332

Olszewski P., Twerd L., Krzysztof Kowalczyk J. 2017. Notes on new records and rare species of digger wasps in Poland (Hymenoptera, Crabronidae). SPIXIANA, 40(2): 193-196.

Banaszak J., Twerd L., Sobieraj-Betlińska A., Kilińska B. 2017. The Moravian Gate as route of migration of thermophilous bee species to Poland: fact or myth? A case study in the "Góra Gipsowa" steppe reserve and other habitats near Kietrz. Polish Journal of Entomology, 86(2): 141-164. DOI: 10.1515/pjen-2017-0010

Sobieraj-Betlińska A. 2017. Nowe dane o występowaniu Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Przegląd Przyrodniczy 28(2): 130-135.

Sobieraj-Betlińska A. 2017. Nowe stanowisko smukwy kosmatej Scolia hirta (Hymenoptera, Scoliidae) w Parku Krajobrazowym Nadgoplański Park Tysiąclecia (województwo kujawsko-pomorskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 73(4): 333-336.

Sobieraj-Betlińska A. 2017. Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) - drugie stanowisko w Sudetach Wschodnich. Wiadomości Entomologiczne, 36(3): 172-173.

Sobieraj-Betlińska A., Banaszak J. 2017. Zadrzewienia śródpolne jako ostoje pszczół. Wiadomości Entomologiczne, 36(2): 111-123.

Kilińska B. 2017. Nowe stanowiska Gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex i Gwiazdosza czarnogłowego Geastrum melanocephalum w Bydgoszczy. Przegląd Przyrodniczy, 28(2): 123-127.

Banaszak J., Bosak A. 2017. Kolejne stanowisko bardzo rzadkiej pszczoły samotnicy Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 w północno-wschodniej Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 36(3): 167-169.

Stokłosa N., Frymark-Szymkowiak A. 2017. Nowe stanowiska gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex w Bydgoszczy.  Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 73(6): 489-492.

Frymark-Szymkowiak A., Kieliszewska-Rokicka B. 2017. Distribution of fine roots and microbial communities in the upper layers of the soil under canopy of mature White Poplar in riparian forests. W: Woody Root 7: 7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants / red. K. Kriiska, K. Rosenvald, A. Meitern, I. Ostonen, Tartu: University of Tartu, s. 89.

Stokłosa N., Paszek I. 2017. Nowe stanowisko soplówki jeżowatej Hericium erinaceus w Polsce.  Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 73(5): 402-406.

Waldon-Rudzionek B., Rudzionek B. 2017. Nowe dla Polski stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme w rezerwacie Las Mariański w pobliżu Bydgoszczy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 73(4): 325-330.

Waldon-Rudzionek B. 2017. Is the flora of oxbow lakes different from that of fishponds? A comparison of two types of water reservoirs in the Noteć River valley and Bydgoszcz Canal valley (NW Poland). Ecological Questions, 25: 27-40. DOI: 10.12775/EQ.2017.003

Waldon-Rudzionek B. 2017. Comparison of plant cover of river valley fragments by using GIS tools and multivariate analysis. W: T. E. Simos, Z. Kalogiratou, T. Monovasilis (red.). Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2017 (ICCMSE-2017). New York: American Institute of Physics, AIP Conference Proceedings, 1906(170008): 1-4. DOI: 10.1063/1.5012443

Ratyńska H., Czortek P. 2017. Stanowisko Saxifraga hirculus (Saxifragaceae) na Polanie Hawryłówka (Pasmo Gubałowsko-Spiskie, Polska południowa). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 24(1): 173-176.

2016

Twerd L., Banaszak J. 2016. Monitoring dzikich pszczół (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) poprzemysłowych nieużytków Kujaw, W: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska: XIX Konferencja Naukowo-Techniczna, streszczenia prezentacji/ red. A. Jaguś. Bielsko-Biała, Wydawnictwo Naukowe ATH, s. 85.

Banaszak J., Sobieraj-Betlińska A. 2016. Bees (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes) of the Kujawy Lakeland (central Poland). Fragmenta Faunistica, 59(1): 7-27. DOI: 10.3161/00159301FF2016.59.1.007

Banaszak J. 2016. Charles D. Michener, world-famous entomologist and bee expert, has passed on. Polish Journal of Entomology, 85(2): 177-180. DOI: 10.1515/pjen-2016-0009

Banaszak J. 2016. Distribution and ecology of bees on the Polish Baltic coast (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes). Polish Journal of Entomology, 85(3): 269-309. DOI: 10.1515/pjen-2016-0016

Banaszak J. 2016. In Memoriam: Professor Przemysław Trojan (1929-2015). Polish Journal of Entomology, 85(1): 3-12. DOI: 10.1515/pjen-2016-0001

Banaszak J., Ratyńska H. 2016. Natural islands and habitat islands as refuges of vegetation cover and wild bees: the case of the Lednica Landscape Park in western Poland. Polish Journal of Entomology, 85(1): 27-92. DOI: 10.1515/pjen-2016-0003

Sobieraj-Betlińska A., Banaszak J. 2016. Zadrzewienia śródpolne i lasy jako ostoje pszczół. W: 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Ochrona owadów w Polsce" nt. "Entomofauna leśna - różnorodność, ochrona i kierunki badań" / Poznań: Polskie Towarzystwo Entomologiczne.

Kieliszewska-Rokicka B., Kulczyk-Skrzeszewska M., Tyburska-Woś J., Bojarczuk K. 2016. Rola mykoryzy we wczesnym okresie wzrostu siewek i mikrosadzonek drzew w warunkach stresowych. W: Botanika - tradycja i nowoczesność, 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, streszczenia referatów i plakatów / red. E. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec, Warszawa, Polskie Towarzystwo Botaniczne, s. 215.

Frymark-Szymkowiak A., Kieliszewska-Rokicka B. 2016. Wpływ zahamowania sezonowych wylewów rzeki na aktywność enzymatycznyczną gleby lasów łęgowych. Spojrzenie młodych naukowców na zagrożenia dla środowiska, materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Zagrożenia dla środowiska, streszczenia wystąpień, materiały konferencyjne / oprac. M. Kuczera, M. Pietras. Kraków, CreativeTime, s. 13.

Stokłosa N., Krasicka-Korczyńska E., Kieliszewska-Rokicka B. 2016. Mycorrhizal status of selected herbaceous plants in Molinia meadows of Folusz, near Szubin (Poland). Ecological Questions, 23: 71-78. DOI: 10.12775/EQ.2016.007

Stokłosa N. 2016. Gwiazdosz potrójny Geastrum triplex w Bydgoszczy - nowe stanowisko w Polsce.  Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 72(5): 380-385.

Kulczyk-Skrzeszewska M., Kieliszewska-Rokicka B., Bojarczuk K. 2016. Wpływ stresu solnego i grzybów mykoryzowych na przeżywalność i wzrost mikrosadzonek topoli Populus Nigra 'Italica' i P.X Canescens. W: Botanika - tradycja i nowoczesność: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Lublin, streszczenia referatów i plakatów/ red. E. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec. Warszawa, Polskie Towarzystwo Botaniczne, s. 217.

Kieliszewska-Rokicka B., Kulczyk-Skrzeszewska M., Tyburska-Woś J., Bojarczuk K. 2016. Rola mykoryzy we wczesnym okresie wzrostu siewek i mikrosadzonek drzew w warunkach stresowych. W: Botanika - tradycja i nowoczesność: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Lublin, streszczenia referatów i plakatów / red. E. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec, Warszawa, Polskie Towarzystwo Botaniczne, s. 215.

Mueller K. E., Eisenhauer N., Reich P. B., Hobbie S. E., Chadwick O. A., Chorover J., Dobies T., Hale C. M., Jagodzinski A. M., Kałucka I., Kasprowicz M., Kieliszewska-Rokicka B., Modrzynski J., Rożen A., Skorupski M., Sobczyk Ł., Stasinska M., Trocha L. K., Weiner J., Wierzbicka A., Oleksyn J. 2016.  Light, earthworms, and soil resources as predictors of diversity of 10 soil invertebrate groups across monocultures of 14 tree species. Soil Biology and Biochemistry, 92: 184-198. DOI: 10.1016/j.soilbio.2015.10.010

Ratyńska H., Waldon-Rudzionek B. 2016. Wstępne wyniki badań nad wkraczaniem gatunków murawowych na nieużytki porolne Rezerwat "Gruczno". W: E. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.). Botanika - tradycja i nowoczesność: streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, s. 142.

Ratyńska H., Waldon-Rudzionek B., Wachowiak E. 2016. The occurrence of Atriplex littoralis L. in Poland.  Steciana, 20(3): 129-136. DOI: 10.12657/steciana.020.015

Waldon-Rudzionek B., Rudzionek B. 2016. Nowe stanowisko szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) w Dolinie Noteci (Wielkopolska). Przegląd Przyrodniczy, 27(1): 105-106.

Waldon-Rudzionek B. 2016. Is the flora of oxbow lakes different from that of fishponds? A comparison of two types of water reservoirs in river valleys of north-western Poland. W: M. Nicoară I in. (red.). Faculty of Biology Annual Scientific Meeting FBASM 2016, book of abstracts. Iaşi: Faculty of Biology, Alexandru Ioan Cuza University, s. 37.

Lewandowska A., Boratyński A., Ratyńska H., Waldon-Rudzionek B. 2016.  Cerasus fruticosa Pall. w rezerwacie "Tarkowo"; przykład zagrożonej populacji = Cerasus fruticosa Pall. W: E. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.). Botanika - tradycja i nowoczesność : streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 129-130.

Ratyńska H., Lewandowska A., Kmiecik M., Iszkuło G., Jasińska A., Boratyński A. 2016. Zmiany szaty roślinnej w rezerwacie Cisowy Jar koło Olecka (północno-wschodnia Polska). W: E. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.). Botanika - tradycja i nowoczesność: streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 142-143.

Ratyńska H. 2016. Kwitnąca pustynia - różnorodność form jako wynik przystosowania do niskich opadów i wysokiej temperatury. W: M. Dłużewski, I. Tsermegas (red.). Środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe strefy suchej i półsuchej (wybrane przykłady z Afryki Południowej). Warszawa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 317-326.

Banaszak-Cibicka W., Ratyńska H., Dylewski Ł. 2016. Features of urban green space favourable for large and diverse bee populations (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Urban Forestry & Urban Greening, 20:  448-452. DOI: 10.1016/j.ufug.2016.10.015

Wojterska M., Ratyńska H. 2016. "Welwitschia mirabilis" - przedziwny element flory Namibii. W: M. Dłużewski, I. Tsermegas (red.). Środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe strefy suchej i półsuchej (wybrane przykłady z Afryki Południowej). Warszawa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 327-332.

2015

Banaszak J., Sobieraj A. 2015. Przegląd ważniejszych grup owadów z obszaru Dolnej Wisły. W: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. T. 1 / red. Jarosław Pająkowski. Toruń, Polskie Wydawnictwo Reklamowe, 168-185.

Twerd L. 2015. Nowe stanowiska zagrożonych gatunków żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) na terenie rezerwatu "Jelonka" w północno-wschodniej Polsce. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 34(4): 87-98.

Banaszak J., Twerd L. 2015. Pszczoły rezerwatu leśnego "Dziki Ostrów" niedaleko Bydgoszczy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 71(1): 53-60.

Banaszak J., Szefer P., Dochkova B. 2015. Relationships between bees (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) and flowers in the Bulgarian agricultural landscape. Polish Journal of Entomology, 84: 101-126.

Karliński L., Rudawska M., Leski T., Kieliszewska-Rokicka B. 2015. Biomass of external mycelium of ectomycorrhizal fungi in Norway spruce stands in Poland. Acta Mycologica, 50(1): 1063-1071. DOI: 10.5586/am.1063

Mueller K. E. , Hobbie S. E. , Chorover J. , Reich P. B. , Eisenhauer N. , Castellano M. J. , Chadwick O. A. , Dobies T. , Hale C. M. , Jagodziński A. M. , Kałucka I. , Kieliszewska-Rokicka B., Modrzyński J. , Rożen A., Skorupski M. , Sobczyk Ł. , Stasińska M. , Trocha L. K., Weiner J. , Wierzbicka A. , Oleksyn J. 2015. Effects of litter traits, soil biota, and soil chemistry on soil carbon stocks at a common garden with 14 tree species. Biogeochemistry, 123(3): 313-327. DOI: 10.1007/s10533-015-0083-6

Bojarczuk K., Karliński L., Hazubska-Przybył T., Kieliszewska-Rokicka B. 2015. Influence of mycorrhizal inoculation on growth of micropropagated Populus x canescens lines in metal-contaminated soils. New Forests, 46(2): 195-215. DOI: 10.1007/s11056-014-9455-3

Tyburska-Woś J., Kieliszewska-Rokicka B. 2015. Mykoryza kasztanowca białego (Aesculus Hippocastanum L.) w warunkach miejskich i pozamiejskich. W: IV Ogólnopolska konferencja naukowa: Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu: Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko - eksperyment – edukacja, program konferencji: streszczenia. Białystok, s. 28.

Tyburska-Woś J., Kieliszewska-Rokicka B. 2015. Mykoryza kasztanowca białego (Aesculus Hippocastanum L.) w warunkach miejskich i pozamiejskich. W: IV Ogólnopolska konferencja naukowa, Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu: Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko - eksperyment - edukacja / red. A. Bajguz, I. Ciereszko. Polskie Towarzystwo Botaniczne, 173-185.

Kulczyk-Skrzeszewska M., Kieliszewska-Rokicka B. 2015. Różnorodność biologiczna ektomykoryzowych symbiontów topoli włoskiej (Populus nigra 'Italica') w środowisku zmienionym antropogenicznie. W: Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów: środowisko - eksperyment - edukacja / red. A. Bajguz, I. Ciereszko. Polskie Towarzystwo Botaniczne, 159-172.

Kulczyk-Skrzeszewska M., Kieliszewska-Rokicka B. 2015. Różnorodność biologiczna ektomykoryzowych symbiontów topoli włoskiej (Populus nigra 'Italica') w środowisku zmienionym antropogenicznie. W: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu: funkcjonowanie roślin i grzybów: środowisko, eksperyment, edukacja, program konferencji: streszczenia. Adam Bajgus Corel Corporation, s. 13.

Frymark-Szymkowiak A., Kieliszewska-Rokicka B. 2015. Soil β-Glucosidase activity under canopy of White Poplar in riparian forests. Ecology of Soil Microorganisms, Prague, Czech Republic: book of abstracts, s. 225.

Stokłosa N., Krasicka-Korczyńska E., Kieliszewska-Rokicka B. 2015. Status mykoryzowy wybranych gatunków roślin zielnych charakterystycznych dla łąk trzęślicowych. W: V Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Szata roślinna łąk w procesie przemian "Dynamika szaty roślinnej łąk", streszczenia referatów i posterów: sesja terenowa. Polskie Towarzystwo Botaniczne "Botanicorum".

Kieliszewska-Rokicka B. 2015. Wymiana gazowa i gospodarka wodna. Wiązy/red. W. Bugała, A. Boratyński, G. Iszkuło. Polska Akademia Nauk. Instytut Dendrologii, Nasze Drzewa Leśne, 14: 82-95.

Ratyńska H., Waldon-Rudzionek B., Hoffmann R., Wachowiak E. 2015. Walory przyrodnicze doliny rzeki Brdy w Bydgoszczy. W: T. Załuski, E. Krasicka-Korczyńska, H. Ratyńska, A. K. Sawilska (red.). Cenne składniki flory i roślinności na obszarze Pomorza i Kujaw. Bydgoszcz, Polskie Towarzystwo Botaniczne, 21-45.

Hoffmann R., Ratyńska H. 2015. Zmiany fitocenoz grądowych w okolicach Zielonej Góry w ostatnich 30. latach. Ekologia i Technika, 23(2): 51-59.

Ratyńska H., Lewandowska A., Waldon-Rudzionek B., Mazur M. 2015. Species share of Molinio-Arrhenatheretea class in vegetation of the Forest Arboretum in Zielona near Poznań and in adjacent treestands. Steciana, 19(4): 245-253. DOI: 10.12657/steciana.019.025

Waldon-Rudzionek B. 2015. Porównanie udziału chronionych i zagrożonych gatunków roślin w kompleksach zbiorowisk roślinnych doliny Noteci i Kanału Bydgoskiego. Ekologia i Technika, 23(5): 257-268.

Waldon B. 2015. Kanał Bydgoski. Kalendarz Bydgoski, 48: 38-40.

Ratyńska H., Wachowiak E. 2015. Rozmieszczenie "gatunków specjalnej troski" na tle warunków siedliskowych i zagospodarowania na przykładzie majątku Rogalin koło Poznania. Ekologia i Technika, 23(3): 122-128.

Ratyńska H. 2015. Przyroda nad Starym Kanałem. Kalendarz Bydgoski, 48: 41-45.