Katedra Biologii Środowiska

Zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej ekosystemów

Temat: Zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej ekosystemów, realizowany w ramach projektu: „Nauki biologiczne podstawą intensywnego i zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”, Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Kierownik: dr Lucyna Twerd

Zespół: pracownicy Katedry Biologii Środowiska