Katedra Biologii Środowiska

Projekty badawcze

Zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej ekosystemów

Kierownik: dr Lucyna Twerd

Zespół: pracownicy Katedry Biologii Środowiska