Katedra Biologii Środowiska

Projekty badawcze

Zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej ekosystemów

Kierownik: prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka

Zespół: pracownicy Katedry Biologii Środowiska