Katedra Biologii Środowiska

Pracownicy Katedry

           Dyżur: wtorek 9:00-10:30

           Dyżur: środa 12:30-14:00

           Dyżur: poniedziałek 11:00-12:30

           Dyżur: wtorek 10:00-11:30

           Dyżur: wtorek 10:00-11:30

           Dyżur: środa 11:00-12:30

           Dyżur: wtorek 9:00-10:30

           Dyżur: 

           Dyżur: -

        Ewentualne dodatkowe konsultacje dla studentów za pośrednictwem MS Teams
        (po uprzednim e-mailowym ustaleniu terminu spotkania).

           Dyżur: poniedziałek 9:00-10:30