Katedra Biologii Środowiska

Pracownicy Katedry

         Dyżur: poniedziałek 9:00-10:30

         Dyżur: środa 11:00-12:30

         Dyżur: poniedziałek 12:00-13:30

        Dyżur: poniedziałek 12:45-14:15

        Dyżur: środa 10:00-11:30

        Dyżur: czwartek 09:00-10:30

        Dyżur: -

        Ewentualne dodatkowe konsultacje dla studentów za pośrednictwem MS Teams
        (po uprzednim e-mailowym ustaleniu terminu spotkania).

 • mgr Ewa Wachowiak-Świtała
  pok. 209, II piętro, tel. 52 34 19 014
  email: ewaw@ukw.edu.pl

        Dyżur: poniedziałek 11:00-12:30

 • mgr Barbara Kilińska
  pok. 117, I piętro, tel. 52 34 19 025
  email: b.kilinska@ukw.edu.pl
 • inż. Kamila Nowak
  pok. 1-2, parter, tel. 52 34 19 000 w. 118