Katedra Biologii Środowiska

O Katedrze

Katedra Biologii Środowiska działa w ramach Wydziału Nauk Biologicznych od października 2019 roku.  Została utworzona w wyniku zmian administracyjnych na UKW przez połączenie dotychczas funkcjonujących:

  • Katedry Ekologii,
  • Katedry Mykologii i Mykoryzy,
  • Zakładu Botaniki.

Pracownicy Katedry Biologii Środowiska prowadzą badania dotyczące grzybów i ich związków symbiotycznych z roślinami (prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka, dr inż. Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska, dr Anna Frymark-Szymkowiak, dr Jolanta Tyburska-Woś, mgr Agnieszka Rosa-Jabłońska), ekologii owadów zapylających (dr Lucyna Twerd, mgr Anna Sobieraj-Betlińska, mgr Barbara Kilińska) oraz badania botaniczne (dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, dr Renata Hoffmann, mgr Ewa Wachowiak-Świtała). Celem badań jest poznanie bioróżnorodności roślin, grzybów mykoryzowych i owadów zapylających na obszarach w różnym stopniu zmienionych antropogenicznie.  

Badania prowadzone są między innymi w lasach łęgowych w Dolinie Dolnej Wisły, w Borach Tucholskich w nadleśnictwie Rytel (tereny dotknięte wiatrołomami w 2017 roku), na terenie ujęcia wody pitnej dla Bydgoszczy (Czyżówko), w ogrodach botanicznych oraz  w parkach miasta Bydgoszczy i w wybranych parkach pozamiejskich. Jednocześnie prowadzone są badania roślin i grzybów mykoryzowych w warunkach kontrolowanych, które pozwalają zbadać wpływ warunków glebowych i wybranych grzybów mykoryzowych na reakcje fizjologiczne roślin. W ramach Katedry działa Laboratorium kultur in vitro roślin i grzybów mykoryzowych, prowadzone przez dr inż. M. Kulczyk-Skrzeszewską, a doświadczenia hodowlane roślin prowadzone także w tunelu foliowym.