Katedra Biologii Środowiska

Badania naukowe

 1. Wpływ warunków hydrologicznych na rozwój korzeni drobnych drzew, grzybów mykoryzowych i mikroorganizmów glebowych
 2. Mykoryza drzew w warunkach miejskich
 3. Wpływ stresu wodnego i stresu solnego na wzrost siewek i sadzonek drzew oraz symbiozę mykoryzową
 4. Sukcesja roślinności, wybranych grup owadów i grzybów mykoryzowych na terenach leśnych zdegradowanych przez wiatrołomy
 5. Rola roślin ruderalnych jako źródło pokarmu dla pszczół
 6. Ekologia pszczół dziko żyjących terenów przekształconych przez człowieka
 7. Rola środowisk ostojowych dla pszczół dziko żyjących w krajobrazie rolniczym
 8. Różnorodność gatunkowa pszczół dziko żyjących parków wiejskich i miejskich
 9. Zróżnicowanie owadów zapylających tradycyjnych sadów przydomowych w Dolinie Dolnej Wisły
 10. Grodziska jako mikrocentra różnorodności dziko żyjących pszczół
 11. Różnorodność gatunkowa dziko żyjących pszczół ogrodów botanicznych