Katedra Biologii Środowiska

Aktualności

Zarządzanie przyrodą – nowy kierunek studiów!

Od roku akademickiego 2016/2017, po uzyskaniu zgody MNiSW, planujemy uruchomienie unikatowego w skali kraju, praktycznego kierunku studiów Zarządzanie przyrodą

Promocja oferty edukacyjnej

Promocja oferty edukacyjnej kierunków: biologia i ochrona środowiska w Dniu Otwartym UKW – 4 marca 2016 roku

Wyróżnienie: prof. dr hab. Józef Banaszak

18 czerwca 2015 r. prof. dr hab. Józef Banaszak (z Instytutu Biologii Środowiska) został wyróżniony przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego godnością „Lidera Pracy Organicznej” oraz statuetką „Honorowego Hipolita”.

Literackie nagrody prof. Banaszaka

Kończący się rok to kolejne sukcesy na polu literackim prof. Józefa Banaszaka. W ciągu ostatnich miesięcy ukazały się trzy nowe publikacje, a Profesor dwukrotnie był nagradzany.