Katedra Biologii Środowiska

łąka kwietna łąka kwietna

Współpraca Katedry Biologii Środowiska

Od maja 2021 r. dr Anna Sobieraj-Betlińska współpracuje z Uniwersytetem w Białymstoku w ramach projektu „Eden city, czyli jak zwiększyć bioróżnorodność w miastach i dobre samopoczucie ludzi” (SKN/SP/495977/2021) finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wspólnie przeprowadzono wielopłaszczyznowe i interdyscyplinarne monitoringi ponad 50 łąk kwietnych trzech miast Polski: Białegostoku, Bydgoszczy i Łodzi. Projekt ma za zadanie popularyzować wiedzę dotyczącą biologii i ekologii roślin tworzących kwietne łąki w miastach, gości i mieszkańców tych łąk, jak również aspektów wpływu zieleni miejskiej na samopoczucie ludzi, w tym uzyskane w trakcie realizacji projektu dane. Kierownikiem projektu jest dr Agata Kostro-Ambroziak. Dotychczas w ramach projektu przedstawiono wstępne wyniki badań podczas konferencji:

-06-10.12.2021: Jabłońska U., Burzyńska J., Wróbel K., Charubin B., Kozikowski D., Mierzyńska K., Chmielewska S., Sobieraj-Betlińska A., Jermakowicz E., Górska U., Kostro-Ambroziak A. „Eden city, czyli jak łąki kwietne wspierają bioróżnorodność miast”. Konferencja: PRAWO DO MIASTA. INSTYTUCJE, SYSTEMY, PROCESY. (PDM-2021). OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA (TRYB ZDALNY).

-08-09.09.2021: Jabłońska U., Burzyńska J., Wróbel K., Charubin B., Kozikowski D., Mierzyńska K., Chmielewska S., Sobieraj-Betlińska A., Jermakowicz E., Górska U., Kostro-Ambroziak A. Eden city – bee species of diverse flower meadows [Eden city – Pszczoły różnych typów łąk kwietnych]. 1st International Discussion Forum, Science in Practice: Wildlife Conservation in Urban Environment [I Międzynarodowe Forum Dyskusyjne, Nauka w praktyce: Ochrona przyrody w środowisku miejskim]. Faculty of Biology, University of Białystok, Białystok Council Town Hall, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków [Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Urząd Miejski w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków]. Referat