Katedra Biologii Środowiska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Sobieraj-Betlińskiej

Rozprawa doktorska mgr Anny Sobieraj-Betlińskiej (Rola środowisk ostojowych dla pszczół dziko żyjących (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes) w krajobrazie rolniczym) została przygotowana pod opieką naukową prof. dra hab. Józefa Banaszaka (em. UKW).

Obrona doktorska mgr Anny Sobieraj-Betlińskiej odbyła się dnia 8 grudnia 2021 roku.

Zdjęcie przedstawia Doktorantkę i Promotora pracy (fot. Barbara Kilińska).