Katedra Biologii Środowiska

„Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i dbać o bioróżnorodność na terenach wiejskich?” – relacja z organizacji warsztatów edukacyjnych

14 listopada 2017 r. w Katedrze Ekologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego z Barcina uczestniczyli w 4-godzinnych warsztatach edukacyjnych pt. „Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i dbać o bioróżnorodność na terenach wiejskich?”. Warsztaty były częścią projektu pt. „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W trakcie warsztatów uczestnicy zgłębiali wiedzę na temat wpływu zmian klimatycznych na bioróżnorodność terenów rolniczych, roli zadrzewień śródpolnych oraz roli bioróżnorodności na terenach wiejskich. W czasie spotkania przeprowadzono kurs rozpoznawania wybranych gatunków drzew i krzewów oraz kurs rozpoznawania pospolitych gatunków pszczół.

Na spotkaniu w ramach dyskusji opracowano następujące wnioski: zadrzewienia śródpolne ograniczają erozję wietrzną i wodną gleby, regulują stosunki wodne w glebach, chronią przed hałasem komunikacyjnym, pełnią funkcje biocenotyczne, a przede wszystkim mają korzystny wpływ na wysokość plonowania; rolnicy coraz częściej likwidują wszelkie nieużytki, w tym zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne; lokalne nasadzenia drzew są potrzebne. Uczestnicy zaproponowali, aby w przyszłości odbyło się kolejne spotkanie tego typu. Ustalono, że wnioski i refleksje z powyższego warsztatu będą propagować wśród swoich znajomych.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, zainteresowanie oraz zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z warsztatów.