Katedra Biologii Środowiska

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH

Zapraszamy do udziału w warsztatach edukacyjnych pt. „Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i dbać o bioróżnorodność na terenach wiejskich?”. Warsztaty są częścią projektu pt. „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”. Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy w zakresie utrzymywania wartościowych siedlisk i wykonywania śródpolnych nasadzeń oraz zadrzewiania terenów wiejskich. Warsztaty poprowadzi pani mgr Anna Sobieraj-Betlińska z Katedry Ekologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Tematyka warsztatów edukacyjnych:

  • Zmiany klimatyczne – tendencje, skutki, adaptacja na obszarach wiejskich. Wpływ zmian klimatycznych na zachowanie wartościowych siedlisk i gatunków na terenach rolniczych, obserwacja skutków zmian klimatycznych w skali lokalnej.
  • Zadrzewienia śródpolne: historia, funkcje przyrodnicze i klimatyczne. Rozpoznawanie pospolitych gatunków zadrzewień i zakrzewień.
  • Bioróżnorodność pszczół obszarów wiejskich. Nauka rozpoznawania pospolitych gatunków pszczół.

Docelowa grupa uczestników warsztatów: uczniowie szkół rolniczych.

Wielkość grupy: do 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin warsztatów: do uzgodnienia.

Miejsce realizacji warsztatów: al. Ossolińskich 12, Bydgoszcz 85-093, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Biologii Środowiska, Katedra Ekologii, sala 116 i sala 114 (I piętro).

Czas trwania warsztatów: 4 godziny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach edukacyjnych prosimy o zapisy pod numerem telefonu: 695 509 160 lub przesłanie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) do dnia 16.10.2017 roku na adres e-mailowy anna.sobieraj@ukw.edu.pl