Katedra Biologii Środowiska

Zarządzanie przyrodą – nowy kierunek studiów!

Od roku akademickiego 2016/2017, po uzyskaniu zgody MNiSW, planujemy uruchomienie unikatowego w skali kraju, praktycznego kierunku studiów Zarządzanie przyrodą.

Studia będą trwały 3 lata i kończyły się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Możliwa kontynuacja na 2-letnich studiach magisterskich.
W trakcie studiów zaplanowano 3-miesięczne praktyki zawodowe oraz liczne zajęcia terenowe prowadzone przez doświadczonych praktyków. Celem kierunku jest przygotowanie do sprawnego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Jako absolwent Zarządzania przyrodą będziesz wykształconym przyrodnikiem, profesjonalistą przygotowanym do wykonywania ekspertyz opartych na szczegółowych badaniach, odpowiadających standardom europejskim. Wypełnisz ważną lukę na rynku pracy, znajdując zatrudnienie w parkach narodowych i krajobrazowych, biurach ochrony środowiska, wydziałach/jednostkach zajmujących się ochroną przyrody w urzędach gminnych, miejskich i wojewódzkich, w jednostkach naukowych, organizacjach zajmujących się działalnością na rzecz przyrody oraz edukacją ekologiczną. Zyskasz również niezbędne kwalifikacje, które pozwolą Ci na prowadzenie własnej, rentownej działalności gospodarczej.
Weź przyszłość w swoje ręce i realizuj pasje na przyrodniczych studiach, które dobrze przygotują Cię do zawodu!
www.rekrutacja.ukw.edu.pl