Katedra Biologii Środowiska

Relacja z warsztatów przyrodniczych pracowników WNP

Relacja z warsztatów przyrodniczych pracowników WNP

Pracownicy Wydziału Przyrodniczego UKW wzięli udział w warsztatach przyrodniczych pt. „Różnorodność biologiczna i ochrona przyrody w Dolinie Dolnej Wisły”.

Warsztaty odbyły się w dniach 1-2 lipca 2015 r. na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, uczestniczyły w nich m.in. pracownicy Instytutu Biologii Środowiska: mgr Anna Frymark-Szymkowiak z Katedry Mikologii i Mikoryzy oraz mgr Anna Sobieraj z Katedry Ekologii.

Warsztaty były realizowane w ramach projektu BIO+ „Bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni” w województwie kujawsko-pomorskim, którego liderem jest Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy.