Katedra Biologii Środowiska

Aktualności

„Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i dbać o bioróżnorodność na terenach wiejskich?” – relacja z organizacji warsztatów edukacyjnych

14 listopada 2017 r. w Katedrze Ekologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego z Barcina uczestniczyli w 4-godzinnych warsztatach edukacyjnych pt. „Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i dbać o bioróżnorodność na terenach wiejskich?”. Warsztaty były częścią projektu pt. „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Wyjazd terenowy do Przyłęk

Zarządzanie przyrodą – nowy kierunek studiów!

Od roku akademickiego 2016/2017, po uzyskaniu zgody MNiSW, planujemy uruchomienie unikatowego w skali kraju, praktycznego kierunku studiów Zarządzanie przyrodą

Promocja oferty edukacyjnej

Promocja oferty edukacyjnej kierunków: biologia i ochrona środowiska w Dniu Otwartym UKW – 4 marca 2016 roku

Wyróżnienie: prof. dr hab. Józef Banaszak

18 czerwca 2015 r. prof. dr hab. Józef Banaszak (z Instytutu Biologii Środowiska) został wyróżniony przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego godnością „Lidera Pracy Organicznej” oraz statuetką „Honorowego Hipolita”.