Katedra Biologii Środowiska

Studiuj z pasją nauki o życiu!

Serdecznie witamy na stronie Katedry Biologii Środowiska.

o jednostce

Katedra Biologii Środowiska działa w ramach Wydziału Nauk Biologicznych od października 2019 roku.  Została utworzona w wyniku zmian administracyjnych na UKW przez połączenie dotychczas funkcjonujących: Katedry Ekologii, Katedry Mykologii i Mykoryzy i Zakładu Botaniki.

Kontakt

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka

tel. (52) 34 19 000 w. 118

e-mail: bkiel@ukw.edu.pl

mgr Barbara Kilińska

tel. (52) 34 19 025 

e-mail: b.kilinska@ukw.edu.pl