Współpraca z ośrodkami naukowymi

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi

  • Katedra Ekologii: Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w  Poznaniu; Zakład Hodowli Owadów Użytkowych, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Muzeum i Instytut Zoologii PAN (Stacja Badawcza Łomna-Las); Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie; Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego;

    Muzeum Górnośląskie w Bytomiu; Uniwersytet Łódzki; Ojcowski Park Narodowy.

  • Katedra Botaniki: Instituto Botanico de Barcelona, Instytut Botaniki im. Kholodnogo, Kijów

  • Zakład Mikologii i Mikoryzy: Europejski projekt badawczy EVOLTREE; Danish Institute of Agricultural Sciences, Department of Integrated Pest Management, Research Centre Flakkebjerg.

Współpraca z krajowymi ośrodkami naukowymi

  • Katedra Ekologii: Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego w Białowieży
  • Katedra Botaniki: Instytut Dendrologii PAN w Kórniku; Akademia Rolnicza w Szczecinie
  • Zakład Mikologii i Mikoryzy: Instytut Dendrologii PAN w Kórniku; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolniczy, Katedra Botaniki i Ekologii.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Biologii Środowiska,

Al. Ossolińskich 12, 85-090 Bydgoszcz, tel. 52 376 79 12