Władze Instytutu Biologii Środowiska

prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka
Dyrektor Instytutu Biologii Środowiska

 

Al. Ossolińskich 12

85-093 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 000, w. 118
e-mail: bkiel@ukw.edu.pl

 

dr Lucyna Twerd
Zastępca Dyrektora Instytutu Biologii Środowiska

 

Al. Ossolińskich 12

85-093 Bydgoszcz

tel. 52 34 19 000 wew. 132

e-mail: l.twerd@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Biologii Środowiska,

Al. Ossolińskich 12, 85-090 Bydgoszcz, tel. 52 376 79 12