Pracownicy

prof. dr hab. Józef Banaszak - kierownik Katedry Ekologii
tel. 52 360 83 91
e-mail: lednica@ukw.edu.pl

 

Martyna Bąkowska - asystenttel. 52 34 19 171
e-mail: martyna.bakowska@ukw.edu.pl

 

 

dr Anna Frymark-Szymkowiak - asystent
tel. 52 34 19 000, w. 118
e-mail: afrymark@ukw.edu.pl

 

 

dr Renata Hoffmann - asystent
tel. 52 34 19 014
e-mail: renatahoffmann@ukw.edu.pl

 

 

prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka - kierownik Katedry Mykologii i Mykoryzy
tel. 52 34 19 000, w. 118
e-mail: bkiel@ukw.edu.plb.kielrok@op.pl

 

 

mgr Barbara Kilińska - pracownik naukowo-techniczny
tel. 52 34 19 025
e-mail: b.kilinska@ukw.edu.pl

 

dr inż. Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska - adiunkt
tel. 52 34 19 000, w. 118
e-mail: mkulczyk@ukw.edu.pl

 

 

dr Amelia Lewandowska - specjalista 
tel. 52 34 19 015
e-mail: bartczak@ukw.edu.pl

 

mgr Piotr Lipka, st. technik
Ogród Botaniczny UKW
odpowiedzialny za kolekcje Ogrodu

 

dr hab. Katarzyna Marcysiak - adiunkt, kierownik Ogrodu Botanicznego UKW
tel. 52 34 19 015
e-mail: marc@ukw.edu.pl

 

 

dr inż. Małgorzata Mazur - adiunkt
tel. 52 34 19 015
e-mail: mazur@ukw.edu.pl

 

 

mgr inż. Jarosław Mikietyński, specjalista,
Zastępca Kierownika ds. administracyjnych
Ogród Botaniczny UKW

 

 

mgr Natalia Mrozińska - pracownik naukowo-techniczny
tel. 52 34 19 171
e-mail: mrozinska.natalia@ukw.edu.pl

 

 

dr hab. Paweł Napiórkowski 

 

 

dr hab. Krystian Obolewski, prof. nadzw.
tel. 52 3419171
e-mail: obolewsk@ukw.edu.pl

 

 

 

 

mgr Anna Sobieraj-Betlińska - asystent
tel. 52 34 19 000 w. 136
e-mail: anna.sobieraj@ukw.edu.pl

 

 

 

 

mgr Natalia Stokłosa - specjalista 
tel. 52 34 19 000, w. 118
e-mail: n.stoklosa@ukw.edu.pl

 

 

 

dr hab. Cezary Toma, prof. nadzw.
tel. 52 34 19 000 wew. 119
e-mail: tomac@ukw.edu.plcezarytoma@poczta.onet.pl

skype: watersoldier

 

 

 

 

dr Lucyna Twerd - adiunkt, Zastępca Dyrektora Instytutu Biologii Środowiska
tel. 52 34 19 000 w. 132
e-mail: twerd@ukw.edu.pl

 

 

 

mgr Ewa Wachowiak-Świtała - specjalista 
tel. 52 34 19 014
e-mail: ewaw@ukw.edu.pl

 

 

dr Barbara Waldon-Rudzionek - adiunkt, kierownik Pracowni Geobotaniki
tel. 52 34 19 013
e-mail: waldon@ukw.edu.pl

 

 

 

dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. nadzw.
tel. 52 34 19 171
e-mail: wisniew2@ukw.edu.pl 

 

mgr Monika Wójcik-Musiał, st. technik,
odpowiedzialna za edukację w Ogrodzie
Ogród Botaniczny UKW

tel. 52 341 92 93, 695 970 108
e-mail: mmusial@ukw.edu.pl

 

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Biologii Środowiska,

Al. Ossolińskich 12, 85-090 Bydgoszcz, tel. 52 376 79 12