O instytucie

W roku 1984 na Wydziale Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych powołana została Katedra Ochrony Środowiska i Wychowania Fizycznego. W pierwszych latach działalności placówka ta liczyła 10 osób, z jednym pracownikiem samodzielnym i zarazem jej kierownikiem, prof. dr hab. Aleksandrem Kornakiem.

Po odejściu prof. A. Kornaka na emeryturę, z dniem 1 października 1991 roku kierownictwo objął prof. dr hab. Józef Banaszak, późniejszy wieloletni dyrektor Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, a następnie Instytutu Biologii Środowiska. Nowy kierownik doprowadził w pierwszym okresie do zmiany profilu organizacyjnego i badawczego na ściśle biologiczny. Nastąpił znaczny wzrost liczby kadry naukowej, rozszerzono bazę dydaktyczną i naukową. Największym osiągnięciem ówczesnej Katedry w zakresie dydaktyki było zorganizowanie nowego kierunku studiów – biologii. Do tej pory w placówce tej prowadzono dla studentów z innych kierunków studia fakultatywne z wychowania fizycznego, Studium Podyplomowe z Biologii i Ochrony Środowiska. W roku 1993 uruchomiono trzyletnie studia biologiczne dzienne, a w roku 1995 również zaoczne trzyletnie studia z biologii.

Z dniem 1 października 1998 roku Katedra Biologii i Ochrony Środowiska została przekształcona w Instytut Biologii i Ochrony Środowiska.

W 2002 r. uruchomiono 2-letnie studia magisterskie uzupełniające, dzienne i zaoczne, a od roku 2007 utworzono nowy kierunek studiów na poziomie licencjatu  – ochronę środowiska. W roku tym nastąpił też podział dotychczasowego Instytutu Biologii Środowiska na dwa odrębne – Instytut Biologii Środowiska i Instytut Biologii Eksperymentalnej.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Biologii Środowiska,

Al. Ossolińskich 12, 85-090 Bydgoszcz, tel. 52 376 79 12