Literackie nagrody prof. Banaszaka

  • 05 grudnia 2014

Kończący się rok to kolejne sukcesy na polu literackim prof. Józefa Banaszaka. W ciągu ostatnich miesięcy ukazały się trzy nowe publikacje, a Profesor dwukrotnie był nagradzany.

Janicius, czyli Nagroda Literacka imienia Klemensa Janickiego jest przyznawana za zasługi dla kultury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem oryginalnej diarystyki. Pod koniec października to wyróżnienie trafiło do rąk prof. Banaszaka. Miesiąc później Profesor otrzymał wielką Nagrodę imienia Witolda Hulewicza za wybitne osiągnięcia w dziedziny literatury faktu. W ten sposób zostały docenione „Dzienniki”: Wybrałem Bydgoszcz i Pochwała codzienności.

W bieżącym roku ukazały się trzy książki autorskie lub współautorskie i pod redakcją:

  • Banaszak J. 2014. Pochwała codzienności. Dzienniki 2009-2013. Związek Literatów Polskich, Oddział Bydgosko-Toruński. 621 ss.
  • Banaszak J. (red.) 2014. Nie tylko Wierzenica. O Auguście Cieszkowskim w dwudziestą rocznicę urodzin. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 186 ss.
  • Banaszak J., Lebioda D.T., Strycka E. 2014. Na skrzydłach myśli … August Cieszkowski i Ziemia Wierzenicka w poezji. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 127 ss.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Biologii Środowiska,

Al. Ossolińskich 12, 85-090 Bydgoszcz, tel. 52 376 79 12