Aktualności

Kolejna książka prof. dr. hab. Józefa Banaszaka

08 lutego 2017

Prof. dr hab. Józef Banaszak, pełniący obecnie funkcję kierownika Katedry Ekologii Instytutu Biologii Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW, ekolog, entomolog, pisarz, wydał kolejną książkę literacką pt. "Mój Poznań" (pozycja wydana przez Wydawnictwo Poznańskie).

 

czytaj całość…

„Pszczoła miodna i nie tylko: poznajemy owady zapylające”– relacja z organizacji warsztatów edukacyjnych

26 listopada 2018

23 listopada 2018 r. w Katedrze Ekologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Szubina uczestniczyli w 4-godzinnych warsztatach edukacyjnych pt. „Pszczoła miodna i nie tylko: poznajemy owady zapylające”. Warsztaty były częścią projektu pt. „Współdziałanie środowiska na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności” dofinansowanego ze środków POIŚ oraz NFOŚ i GW.

 

czytaj całość…

Osobliwości przyrody regionu kujawsko-pomorskiego - album

31 października 2018
czytaj całość

Piękny album poświęcony przyrodzie regionu kujawsko-pomorskiego. Jego autorzy postawili sobie za zadanie zachęcenie czytelników do odwiedzenia najciekawszych ich zdaniem miejsc. Przedstawiają więc interesujące zwierzęta i rośliny będące niejako wizytówkami regionu. Autorami tekstów i fotografii są bydgoscy przyrodnicy. Album nie jest szczegółowym przewodnikiem, raczej swoistym esejem autorów, ich spojrzeniem na walory przyrodnicze regionu.

czytaj całość…

„Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i dbać o bioróżnorodność na terenach wiejskich?” – relacja z organizacji warsztatów edukacyjnych

15 listopada 2017

14 listopada 2017 r. w Katedrze Ekologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego z Barcina uczestniczyli w 4-godzinnych warsztatach edukacyjnych pt. „Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i dbać o bioróżnorodność na terenach wiejskich?”. Warsztaty były częścią projektu pt. „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

czytaj całość…

Wyjazd terenowy do Przyłęk

31 października 2017
czytaj całość

27 października 2017 roku studenci z Koła Naukowego Przyrodników wraz z pracownikami IBŚ zorganizowali wyjazd terenowy do Przyłęk, w celu zapoznania się z walorami przyrodniczymi torfowiska typu przejściowego. Planowane jest opracowanie przyrodnicze obejmujące szatę roślinną, grzyby wielkoowocnikowe oraz faunę torfowiska. Zapraszamy chętnych studentów do wspólnej inwentaryzacji gatunków. Więcej informacji u opiekuna KNP, mgr Ewy Wachowiak-Świtała.

czytaj całość…

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH

09 października 2017
czytaj całość

Zapraszamy do udziału w warsztatach edukacyjnych pt. „Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i dbać o bioróżnorodność na terenach wiejskich?”. Warsztaty są częścią projektu pt. „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”. Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy w zakresie utrzymywania wartościowych siedlisk i wykonywania śródpolnych nasadzeń oraz zadrzewiania terenów wiejskich. Warsztaty poprowadzi pani mgr Anna Sobieraj-Betlińska z Katedry Ekologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Biologii Środowiska,

Al. Ossolińskich 12, 85-090 Bydgoszcz, tel. 52 376 79 12